lucky slots

Thông tin tác giả

Nguyễn Văn Đỉnh
Nguyễn Văn Đỉnh
Nguyễn Văn Đỉnh là kỹ sư, thạc sĩ xây dựng, cử nhân luật, từng có nhiều năm công tác tại Bộ Xây dựng và hiện là chuyên gia tư vấn pháp lý trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản. Ông Đỉnh đã và đang tham gia đóng góp xây dựng các luật: Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản...

Bài viết mới nhất từ  Nguyễn Văn Đỉnh